Protokoll från föreningsstämman 2024 och enegiinformation om investering i solceller

Nu finns stämmoprotokollet från föreningsstämman 2024-05-15 här på hemsidan

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/foreningen/... (endast medlemmar)

Vid föreningsstämman den 15 maj 2024 var Ragnar Uppström, Mölndals stad inbjuden för att tala om energifrågor med fokus på solenergi. Vi fick en genomgång om möjligheterna för brf föreningar att få bidrag för investering i solcells anläggningar, skatteavdrag mm.

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/energiinfor... (endast medlemmar)

Störtfjällets samfällighetsförening http://kvarnbyvallen.se

Nästa styrelsemöte: 10 juni 2024

/Styrelsen